Indent / Vrije Zone

Indien er bij schakelbanden over INDENT gepraat wordt, dan is dit de vrije zone op de band, zonder meenemers. Dikwijls zitten over deze zone zijkantafschermingen, bv. uit HDPE kunststof.